Choď na obsah Choď na menu

Dotácie na stravu v školskom roku 2022_2023

Na obdobie od 01.01.2023 do 31.08.2023 je potrebné zaslať novú Žiadosť o dotáciu na „stravu“.

Je potrebné vyplniť novú žiadosť  a doručiť buď osobne do MŠ / MÚ alebo jednoducho poslať emailom na perla.poracka@karlovaves.sk.

Žiadost-o-dotaciu-MŠ od 1.1.2023.xlsx

Na nárok na  dotáciu na stravu má poberateľ  hmotnej núdze alebo životného minima, ktorý túto skutočnosť vie preukázať potvrdením.

Nárok na dotáciu na stravu majú aj tí, ktorí si nevedia uplatniť daňový bonus ( nepracujú, ZŤP... ), musia však  k žiadosti odovzdať nové čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu.

Doklad o nároku na dotáciu je nutné doručiť spolu so žiadosťou na nový školský rok do 23.12.2022.

_______________________________________________________________________________________________-

Od 1.7. nastali aj  zmeny v poskytovaní dotácie na základe toho, že od 01.07 2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Je to aj preto, lebo sa zvýšili prídavky na deti do 15 rokov na 70 eur. Na dotáciu ostáva len hmotná núdza alebo životné minimum ( tu aj mladšie deti, nielen predškoláci ) +  tí, ktorí si nevedia uplatniť daňový bonus ( nepracujú, ZŤP... ), tí ale musia nám  odovzdať nové čestné vyhlásenie o nepoberaní DB. To istí platí pre deti UK.  

Doklad o nároku na dotáciu musia žiadatelia poslať spolu so žiadosťou na nový školský rok do 31.7.2022.

UPSVAR nám dal veľmi šibeničný termín na odovzdanie všetkých podkladov za zriaďovateľa o dotácie a to  začiatok augusta, pretože budú posielať financie na dotácie podľa zoznamov už koncom augusta.

Bližšie informácie na:

Mgr. Perla Poracká
oddelenie školstva

perla.poracka@karlovaves.sk

02/707 11 223, 0911903575

Prílohy:

informácie pre rodičov detí v MŠ - dotácie od 1.9.2022.docx

Žiadosť o dotáciu - MŠ.xlsx

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie SR od 01072022.docx

Príloha č. 2-Čestné vyhlásenie UK od 01072022.docx