Choď na obsah Choď na menu

Dotácie na stravu v školskom roku 2022_2023

Od 1.7. nastali aj  zmeny v poskytovaní dotácie na základe toho, že od 01.07 2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa dotýka aj zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Je to aj preto, lebo sa zvýšili prídavky na deti do 15 rokov na 70 eur. Na dotáciu ostáva len hmotná núdza alebo životné minimum ( tu aj mladšie deti, nielen predškoláci ) +  tí, ktorí si nevedia uplatniť daňový bonus ( nepracujú, ZŤP... ), tí ale musia nám  odovzdať nové čestné vyhlásenie o nepoberaní DB. To istí platí pre deti UK.  

Doklad o nároku na dotáciu musia žiadatelia poslať spolu so žiadosťou na nový školský rok do 31.7.2022.

UPSVAR nám dal veľmi šibeničný termín na odovzdanie všetkých podkladov za zriaďovateľa o dotácie a to  začiatok augusta, pretože budú posielať financie na dotácie podľa zoznamov už koncom augusta.

Bližšie informácie na:

Mgr. Perla Poracká
oddelenie školstva

perla.poracka@karlovaves.sk

02/707 11 223, 0911903575

Prílohy:

informácie pre rodičov detí v MŠ - dotácie od 1.9.2022.docx

Žiadosť o dotáciu - MŠ.xlsx

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie SR od 01072022.docx

Príloha č. 2-Čestné vyhlásenie UK od 01072022.docx