Choď na obsah Choď na menu

Informácie trieda DLHÁČIK-MOTÝLIKY

 

 

Informácie pre rodičov detí umiestnených na Dlháčiku:

 

Dňa 28.4.2022budeme mať environmentálne predstavenie Ako Šmudlo triedil batérie, ktoré pre nás organizuje spoločnosť DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie. ZMENA TERMÍNU: predstavenie bude 3.5.2022

____________________________________________________________________________________________________

Dňa 28.3.2022 by sme mali mať hudobný koncert ľudovej hudby Gajdošská muzika Bosoráci. Nakoľko je tento týždeň veľmi nízky počet detí v MŠ, koncert budeme mať v náhradnom termíne a to 25.4.2022.  Paušálna cena je 90 Eur, ktorá bude rozrátaná na počet prítomných detí.  Cca  3-4 eur na dieťa.

__________________________________________________________________________________________

Dňa 18.3.2022 budeme mať besedu so spisovateľkou pre deti Máriou Lazarovou.

_____________________________________________________________________________________________

Dňa 16.3.2022 budú deti prednášať detskú literatúru. Prosíme rodičov, aby deti naučili krátky literárny text. Ďakujeme.

________________________________________________________________________________________________

Dňa 8.3.2022 bude prebiehať psychologická depistáž pre prihlásené deti. Depistáž bude vykonávať psychologička z CPPPaP na Fedákovej ul.

___________________________________________________________________________________________________

Počas polročných prázdnin dňa 4.2.2022 bude rodičom prihlásených detí k dispozícii MŠ Majerníkova 11. Deti sú zaradené do 8. triedy.

________________________________________________________________________________________________________

KARNEVAL budeme mať 16.02.2022. Prosíme rodičov, aby deťom pripravili vhodné kostýmy a ráno po príchode ich deťom obliekli. Ďakujeme.

___________________________________________________________________________________________

Prevádzka MŠ Kolískova v RC Dlháčik bude od 7.00-17,00 hod.

Kontakt na odhlasovanie detí do triedy v Dlháčiku: 0944 880 489.

Školné v sume 30 eur budú rodičia detí (nepredškoláci) platiť na účet MŠ Kolískova 14 IBAN SK 66 5600 0000 0018 0414 3028  (do poznámky uviesť meno dieťaťa a trieda Dlháčik).

Stravné: rodičia dostanú šek na úhradu v prvý deň nástupu. Odhlášky zo stravy sa budú robiť výlučne u vedúcej ŠJ na tel.:+ 421 2 65 42 83 01 alebo e-mail: sjzs.majernikova@gmail.com medzi 7-8 hod. rannou. V prípade neodhlásenia bude rodič platiť plnú stravnú jednotku.

Pokyny k organizácii pre šk. rok 2021_2022 Dlháčik.doc

Prerušená prevádzka počas jesenných prázdnin..pdf