Choď na obsah Choď na menu

30. 8. 2017

Sme materská škola, poskytujúca predprimárny stupeň vzdelávania. Našim zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves. Nachádzame sa v lokalite Dlhé diely.

Exteriér materskej školy pozostáva z rozsiahleho školského dvora, vybaveného troma pieskoviskami, hracími prvkami a dostatočne veľkým priestorom pre letné i zimné pohybové činnosti detí. Stále sa však snažíme dopĺňať nové hrové prvky a celkovo revitalizovať školský dvor. Školská záhrada je plná zelene a pravidelne udržiavaná (viď. fotogaléria - exteriér).

20171009_101302.jpg

 

 

 

 

 

 

Interiér - Budova pozostáva z troch traktov, ktoré sú navzájom prepojené vnútornými schodiskami. Celkovo máme v prevádzke šesť tried. Každá trieda má vlastný vstup, herňu, spálňu, šatňu a miestnosť so sociálnymi zariadeniami. Priestory sú priestranné, vybavené hračkami a nábytkom zodpovedajúcim potrebám detí predškolského veku. Nábytok a zariadenie je podľa potreby vymieňané za nové. Deti sa stravujú trikrát denne v školskej jedálni, kde dostávajú zdravú stravu, bohatú na výživné látky. ( viď. fotogaléria - interiér).

jed_le_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Do  našej materskej školy prijímame deti spravila od troch do šiestich rokov veku na celodennú výchovu a vzdelávanie. Výchovno-vzdelávací proces realizujeme podľa  Školského vzdelávacieho programu ,,Naše múdre hlavičky, môžu ísť do školičky ." (bližšie informácie nájdete v rubrike ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM). V spolupráci s externými poskytovateľmi ponúkame aj krúžkové aktivity pre 5-6 ročné detí: anglický jazyk, tanečný krúžok,keramický ateliér, či športové aktivity ako plávanie, korčuľovanie, gymnastika...

Pravidelne organizujeme rôzne sezónne akcie (Halloween, Mikuláš, MDD, Svetový deň vody, Deň Zeme, Deň matiek, karneval, púšťanie šarkanov, športový deň...), exkurzie (Železná studnička, zvieracia farma, miestna knižnica, BBD, SND, dopravné múzeum, Bibiana,...), kultúrne podujatia (bábkové predstavenia, kúzelník, hudobné koncerty,...)... (viď. fotogaléria)

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky náš exteriér...

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.