Choď na obsah Choď na menu

Sme materská škola, poskytujúca predprimárny stupeň vzdelávania. Našim zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves. Nachádzame sa v lokalite Dlhé diely.

Exteriér materskej školy pozostáva z rozsiahleho školského dvora, vybaveného troma pieskoviskami, hracími prvkami a dostatočne veľkým priestorom pre letné i zimné pohybové činnosti detí. Stále sa však snažíme dopĺňať nové hrové prvky a celkovo revitalizovať školský dvor. Školská záhrada je plná zelene a pravidelne udržiavaná (viď. fotogaléria - exteriér).

 

Interiér - Budova pozostáva z troch traktov, ktoré sú navzájom prepojené vnútornými schodiskami. Celkovo máme v prevádzke sedem tried. Každá trieda má vlastný vstup, herňu, spálňu, šatňu a miestnosť so sociálnymi zariadeniami. Priestory sú priestranné, vybavené hračkami a nábytkom zodpovedajúcim potrebám detí predškolského veku. Nábytok a zariadenie je podľa potreby vymieňané za nové. Deti sa stravujú trikrát denne v školskej jedálni, kde dostávajú zdravú stravu, bohatú na výživné látky. (viď. fotogaléria - interiér).

Do  našej materskej školy prijímame deti spravila od troch do šiestich rokov veku na celodennú výchovu a vzdelávanie. Výchovno-vzdelávací proces realizujeme podľa  Školského vzdelávacieho programu ,,Naše múdre hlavičky, môžu ísť do školičky ." (bližšie informácie nájdete v rubrike ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM). V spolupráci s externými poskytovateľmi ponúkame aj krúžkové aktivity pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním podľa záujmu zákonných zástupcov, či športové aktivity ako plávanie, korčuľovanie, gymnastika...

Pravidelne organizujeme rôzne sezónne akcie (lampiónový sprievod, Mikuláš, MDD, Svetový deň vody, Deň Zeme, Deň matiek, karneval, púšťanie šarkanov, športový deň...), exkurzie (Železná studnička, zvieracia farma, miestna knižnica, BBD, SND, dopravné múzeum, Bibiana,...), kultúrne podujatia (bábkové predstavenia, kúzelník, hudobné koncerty,...)... (viď. fotogaléria)

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky náš exteriér...

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.