Choď na obsah Choď na menu

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE (ZRPŠ), TLAČIVO O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia, priaznivci našej MŠ.

 

Chceme sa Vám poďakovať za podporu, ktorú ste v minulosti preukázali našej materskej škole a rodičovskému združeniu pri MŠ Kolískova a tým pomohli najmä ,,Vašim-našim deťom" a prostredníctvom poukázania 2% z daní z príjmu pomohli zabezpečiť nábytok, hračky, pomôcky či didaktickú techniku.

Tento rok by sme Vás opäť chceli požiadať o poukázanie 2% z daní z príjmu za rok 2022.

Takto získané finančné prostriedky by sme chceli čo najefektívnejšie využiť v prospech zlepšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečiť deťom nové hračky, pomôcky, výtvarný materiál, prípadne kultúrne aktivity a zážitky.

V šatniach máte priložené tlačivá pre fyzické osoby. Toto je Vám k dispozícii aj na našej webovej stránke. Právnické osoby vypisujú údaje priamo do ich daňového priznania.

Za všetky deti a zamestnancov Vám vopred ďakujeme!!!smiley

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno(názov): SRRZ- Rodičovské združenie pri MŠ

Identifikačné číslo prijímateľa IČO/SID: 17319617/2638

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Kolískova 3138/14, 84105 Bratislava

Tlačivo  V2Pv21_V - 2%.PDF

 

Zapisnica_Plenárka 8_2022.pdf

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Rady rodičov 9_2022.pdf

Príspevok ZRPŠ na školský rok 2022/2023 bol schválený na zasadnutí Rady rodičov pri MŠ Kolískova 14, konanej 29.09.2022 v sume 80 eur na dieťa (vid web, zápisnica z RR zo dňa 29.09.2022).

Príspevok sa skladá z nasledovných položiek:

15 eur  – kultúrne podujatia v MŠ (divadielka, žonglér, kúzelník, hudobníci...)

13 eur – Vianoce (nákup hračiek do triedy)

7 eur – mikulášsky balíček pre každé dieťa

25 eur – výchovno-vzdelávacia činnosť (didaktické pomôcky, hračky, výtvarné a kreatívne pomôcky, výzdoba k akciám, odmeny, knihy na rozlúčku pre odchádzajúce deti do ZŠ v sume 10 eur,  náklady na vzdelávanie učiteliek v sume 5 eur)

10 eur –  bankové poplatky, poštové služby, členský príspevok do Slovenskej organizácie rodičovských združení, hosp. služby,  úrazové poistenie, PC technika

10 eur – MDD (výzdoba, odmeny, diplomy, darček pre každé dieťa domov v sume 8 eur)

Spolu: 80 eur za školský rok

Úhrada príspevku:

Úhrada príspevku ZRPŠ je možná ročne alebo polročne na účet Rodičovského združenia pri MŠ Kolískova 14, Bratislava    SK44 1100 0000 0026 2615 4238.

Variabilný symbol je daný školským rokom (202223). Do poznámky vždy uvádzajte meno, priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje!

Pri polročnej platbe je potrebné uhradiť 40 eur najneskôr do 31.10.2022 a druhých 40 eur do 31.01.2023.

Pri ročnej platbe je potrebné príspevok vo výške 80 eur uhradiť najneskôr do 31.10.2022.

Kontrolu platieb vykonáva predseda ZRPŠ, pani Kovarik.

Rodič si úhradu príspevku sleduje a zadáva sám, bez upozornenia.

Ďakujeme za Vaše príspevky.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.