Choď na obsah Choď na menu

Vítame Vás na stránke

Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOVOLENKA od 6.7.2022 do 29.7.2022

 

Vážení rodičia,

depistáž školskej pripravenosti bude vykonávať  špeciálny pedagóg CPPPaP na Fedákovej ul. Mgr. Bartošová Monika v priestoroch RC Dlháčik dňa 8.3.2022 od 9 hod.

____________________________________________________________________________________________

Informácie pre rodičov detí umiestnených na MŠ Fullu:

 

Deti z našej škôlky budú umiestnené v herňo-spálni  ŽABKY

Trieda Žabky je aj zberná, prevádzka triedy od 6.30 - 17.00 h

Školné aj stravné budú rodičia detí z MŠ Kolískova platiť na účty MŠ Ľ. Fullu:

Školné v sume 30 eur:  SK80 5600 0000 0018 0414 1030 (do poznámky uviesť meno dieťaťa, triedu, ktorú dieťa navštevuje v MŠ Fullu)

Stravné v sume 45 eur: SK14 5600 0000 0018 0414 5031 (do poznámky uviesť meno dieťaťa, triedu, ktorú dieťa navštevuje v MŠ Fullu)

Platiť všetko až od septembra!

Všetky informácie k začiatku šk. roka nájdu rodičia od 30.8.2021 na webovom sídle MŠ Ľ. Fullu.

Kontakty:

Eva Jurská
riaditeľka MŠ Ľ. Fullu 12

841 05 Bratislava 

ms.fullu@karlovaves.sk

mslfullu.sk
02/707 11 560, 0940 637 708

 

Informácie pre rodičov detí umiestnených na MŠ Majerníkova 60:

Deti z našej škôlky budú umiestnené v samostatnej triede označenej MŠ Kolískova.

prevádzka  triedy: 7,00 – 16,30 h

Zberná triedy aj pre naše deti bude trieda OVOCNÍČKOVIA od 6,30-17,00 h

Školné v sume 30 eur budú rodičia detí (nepredškoláci) z MŠ Kolískova platiť na účet MŠ Majerníkova 60.

Stravné: rodičia dostanú šek na úhradu v prvý deň nástupu. Odhlášky zo stravy sa budú robiť výlučne u vedúcej ŠJ na tel.:+ 421 2 65 42 83 01 alebo e-mail: sjzs.majernikova@gmail.com medzi 7-8 hod. rannou. V prípade neodhlásenia bude rodič platiť plnú stravnú jednotku.

Kontakty:

Mgr. Ľubomíra Hírešová

riaditeľka školy MŠ Majerníkova 60

841 05 Bratislava

ms.majernikova60@gmail.com

tel. číslo 02-707 11 580,  0940 637 709

www.msmajernikova60.online

 

 

Informácie pre rodičov detí umiestnených na MŠ Majerníkova 11:

Deti z našej škôlky budú umiestnené v samostatnej triede (8.trieda) označenej názvom MŠ Kolískova a v herňo-spálni 4. TRIEDA.

8.trieda bude zberná trieda pre všetky deti z MŠ Kolískova od 6,30-7,00 a od 16,30-17,00

Školné aj stravné budú rodičia detí z MŠ Kolískova platiť na účty MŠ Majerníkova 11.

Školné  v sume 30 eur budú rodičia detí (nepredškoláci) platiť na účet 11 SK85 5600 0000 0018 0414 8021(do poznámky uviesť meno dieťaťa, triedu, ktorú dieťa navštevuje v MŠ Majerníkova = 4. alebo 8.trieda)

Stravné v sume 45 eur  na účet SK05 5600 0000 0018 0414 1022 (do poznámky tie isté údaje ako pri školnom)

Žiadame rodičov, aby neparkovali na vyznačených parkovacích miestach pred budovou MŠ, nakoľko sú to miesta určené pre zamestnancov a je tam aj riadne osadené dopravné značenie o vyhradenom parkovaní od 6,00 h. do 16,00 h.

Kontakty:

Iveta  Ryzá

riaditeľka MŠ Majerníkova 11

02/707 11 570, 0940 637 701

ms.majernikova11@karlovaves.sk

www.msmajernikova.sk

 

Informácie pre rodičov detí umiestnených na Dlháčiku:

Prevádzka MŠ Kolískova v RC Dlháčik bude od 7.00-17,00 hod.

Kontakt na odhlasovanie detí do triedy v Dlháčiku: 0944 880 489.

Školné v sume 30 eur budú rodičia detí (nepredškoláci) platiť na účet MŠ Kolískova 14 IBAN SK 66 5600 0000 0018 0414 3028  (do poznámky uviesť meno dieťaťa a trieda Dlháčik).

Stravné: rodičia dostanú šek na úhradu v prvý deň nástupu. Odhlášky zo stravy sa budú robiť výlučne u vedúcej ŠJ na tel.:+ 421 2 65 42 83 01 alebo e-mail: sjzs.majernikova@gmail.com medzi 7-8 hod. rannou. V prípade neodhlásenia bude rodič platiť plnú stravnú jednotku.

 

Kontakty:

Mgr. Monika Šuleková

Riaditeľka MŠ Kolískova 14

841 05 Bratislava - Karlova Ves

ms.koliskova@karlovaves.sk

www.materskaskolakoliskova.estranky.sk

mobil: 0940 637 704