Choď na obsah Choď na menu

Depistážne vyšetrenia školskej zrelosti

V spolupráci s Centrom psychologického poradenstva  na Fedákovej ul. budeme realizovať depistáž školskej pripravenosti detí predškolského veku. Vyšetrované budú len deti, o ktorých si učiteľky či rodičia myslia, že majú vývinové problémy.  Deti, ktoré spĺňajú kritériá na zaškolenie (podrobnosti v prílohe), nebudú vyšetrované pre nedostatočné kapacity zamestnancov centra.

Záujemcovia po konzultácii s triednou učiteľkou vyplnia informovaný súhlas a anamnestický dotazník a odovzdajú ich učiteľke do 17.1.2023.  

O termíne  a spôsobe realizácie depistáží Vás budeme včas informovať.

Informácie pre rodičov.docx

Kritériá výberu detí na depistáž.docx

Informovaný súhlas.docx

Anamnestický dotazník.doc