Choď na obsah Choď na menu

JEDÁLNY LÍSTOK, INFORMÁCIE ŠK.JEDÁLNE

1. 9. 2023

Jedalny_listok_2023-11-06_2023-11-12.pdf

Jedalny_listok_2023-11-20_2023-11-26.pdf

Jedalny_listok_2023-11-27_2023-12-03.pdf

 

Dotácia na stravovanie.

od 1.5.2023 majú nárok na dotáciu na stravovanie všetky deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci) vo výške 1,40 EUR, ak

  • o to rodič písomne požiada prostredníctvom školskej jedálne (vyplýva priamo zo zákona),
  • ak dieťa bolo v ten deň v škole a zároveň,
  • ak dieťa odobralo obed.

Pozn.: Už sa neprihliada na to, či rodič poberá daňový bonus, alebo nie.

Žiadame Vás, aby ste učiteľke alebo vedúcej ŠJ odovzdali podpísané návratku či žiadate/nežiadate o dotáciu bezodkladne.

V prípade otázok nás kontaktuje.

navratka_MŠ.docx

Všetky informácie nájdete aj na stránke ÚPSVAR-u:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/poskytovanie-dotacie-na-stravu-od-01.05.2023.html?page_id=1255775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.